Herroepingsformulier

Aan: Massage- en Reiki Praktijk Licorne / Shop.reikilicorne

Hoeckenburg 15,

6825 KM Arnhem

info@nullreikilicorne.nl

-Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

de levering van de volgende digitale inhoud: ………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

de verrichting van de volgende dienst:………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

herroept/herroepen*

Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

……………………………………………………..

  • [Naam consumenten(en):

…………………………………………………………………………

  • [Adres consument(en):

…………………………………………………………………………………

-[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………………..

  • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Deel deze pagina:
x logo
pinterest logo
linkedin logo