Ik Steun

logo water for life

Ik steun Water for Life omdat ik het belangrijk vind dat iedereen over schoon (drink)water kan beschikken. Anno 2020 zijn er nog steeds mensen die geen schoon water hebben tot hu beschikking hebben.

Water is heel belangrijk om te leven en te overleven. Veel ziektes kunnen buiten de deur worden gehouden door de reinigende werking van water. Met schoon water kun je o.a. de levensstandaard van mensen verhogen, waardoor ze minder afhankelijk worden. Het doel bij hulp bieden moet altijd zijn om mensen te helpen voor zichzelf te zorgen, maar er mag nooit een langdurige relatie van afhankelijkheid ontstaan. Met geld van Water for Life worden drinkwaterprojecten gerealiseerd in diverse landen in Afrika en Azië.

Stichting Water for Life is in 2004 opgericht vanuit het besef dat de Nederlandse kraanwatergebruikers écht een verschil kunnen maken voor iedereen wereldwijd zonder toegang tot goed drinkwater, sanitatie en hygiëne. Daarom zetten de Nederlandse waterbedrijven zich in. Enerzijds om bewustwording te creëren bij haar klanten en samen fondsen te werven. Anderzijds om deze fondsen op een duurzame manier te investeren in het realiseren van duurzame toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan lange termijn partnerschappen aan met waterbedrijven in lagelonenlanden. Zij delen kennis en capaciteit om de bedrijfsvoering te verbeteren, en zo meer mensen te bereiken. Hier sluit Water for Life zich bij aan. Zij financiert de infrastructuur, en eventuele trainingen. Alle overige kosten worden gedekt door de waterbedrijven. Hiermee waarborgt Water for Life dat 100% van de donaties naar de projecten gaan.

Lokale waterbedrijven werken samen met Nederlandse drinkwaterexperts,  om voor mensen die dit het hardst nodig hebben toegang tot betaalbaar en betrouwbaar drinkwater en sanitaire voorzieningen te realiseren. Er wordt gekeken of er voldoende water beschikbaar is en hoe er voldoende en veilig water van de bron bij de klant kan komen. Vervolgens worden er publieke waterpunten gebouwd. Daar kunnen lokale bewoners water tappen die zij afrekenen per jerrycan. Soms kunnen mensen wel de waterrekening betalen, maar hebben zij geen geld voor een aansluiting. Samen met het waterbedrijf kijkt Water for Life dan of ze deze kunnen subsidiëren, of dat de klant deze in termijnen kan betalen.

Reikilicorne aan Water for life. Uw gift heeft een duurzame impact, omdat de lokale waterbedrijven de geïnstalleerde waterleidingen, watertappunten en waterkiosken onderdeel maken van hun normale bedrijfsvoering.

U kunt zelf ook rechtstreeks doneren aan water for life.

Deel deze pagina:
x logo
pinterest logo
linkedin logo