Wat is Reiki

Reiki symbool
Reiki is een Japans woord.

Rei betekent universele, grenzeloze, onuitputtelijke energie. Ki betekent persoonlijke levenskracht en stroomt door alles wat leeft. Reiki betekent dus het samenvloeien van de universele energie met onze persoonlijke levenskracht. Ook in andere culturen en religies komt deze energie voor, zij het onder andere benamingen.

In India noemt men haar Prana. In China wordt ze Chi, Ling chi of Ki genoemd, wat ziele-energie betekent. Christenen noemen het licht of de goddelijke kracht. Russen spreken van bioplasma. Sommige mensen spreken liever van kosmische energie.

Reiki is de absolute, onuitputtelijke, allesomvattende energie die de ruimte om ons heen vult. Zij is de kracht die in alle levende wezens circuleert, in mensen, dieren en planten. Reiki is de kracht die alles in beweging zet en met elkaar verbindt. Het woord Reiki verwijst ook naar de methode om energie via handoplegging door te geven. In principe zijn wij allen met deze kracht geboren, maar in de loop van ons leven vervuilt ons energiekanaal en slibt dicht. Dit kan de oorzaak zijn van vele klachten. Een Reiki kanaal (gever) kan dit herstellen, waardoor bepaalde klachtenzuilen afnemen. De behoefte van de ontvanger regelt hoeveel energie wordt opgenomen. Als men genoeg energie heeft gehad, zal de energiestroom vanzelf afnemen.

Reiki gaat door ieder materiaal heen. Iedereen die genezing zoekt of wilt genezen, kan Reiki kanaal worden. Reiki is niet gebonden aan een godsdienst en komt niet in conflict met andere religies of geneeswijzen. Ongeacht de religie, Reiki zal voor een verrijking van uw spirituele leven leiden.

In alle beroepen waar handaanraking plaatsvindt, zoals schoonheidsmassage, ademtherapie en acupunctuur, kan Reiki gebruikt worden. Reiki handen kunnen op ieder gewenst moment energie uitstralen.

Reiki brengt lichaam en geest in evenwicht. Het bevordert de zelfgenezing, heft blokkades op en ontgift het lichaam.

Deel deze pagina:
twitter logo
pinterest logo
linkedin logo