AVG Privacyverklaring

Arnhem, 23 mei 2018

Privacyverklaring Massage- en Reiki Praktijk licorne

Gevestigd aan Hoeckenburg 15
6825 KM te Arnhem,
Handelend onder de handelsnamen;
Massage- en Reiki Praktijk Licorne
reikilicorne
shop.reikilicorne

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Massage- en Reiki Praktijk Licorne verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres en locatiegegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch of in de praktijk via intake.
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website worden door google analytics verzameld.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen, de advertenties van Bol.com en adwords verzamelen gegevens over uw surfgedrag.
 • Internetbrowser en apparaat type ( Bol.com, Adwords en Google anlytics verzamelen deze gegevens, daarnaast verzameld iedere hosting provider gegevens in hun logfile, ook mijn Hostingprovider,.)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Massage- en Reiki Praktijk Licorne verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid

Deze gegevens worden niet via de website verzameld, maar verkregen door intake in de praktijk.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Massage- en Reiki Praktijk Licorne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Massage- en Reiki Praktijk Licorne analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en/of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Massage- en Reiki Praktijk Licorne verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of het bijhouden van het behandelingsdossier.

Geautomatiseerde besluitvorming
Massage- en reiki Praktijk Licorne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massage- en Reiki Praktijk Licorne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

BEWAARTERMIJN WEBSHOP:
Personalia ,adres.tel en andere gegevens ingevuld op de website tijdens het plaatsen van bestellingen worden volgens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard, dit is de termijn die de belastingdienst hanteert om een administratie eventueel nog te kunnen controleren.

Accounts die meer dan 6 maanden niet actief zijn geweest zullen verwijderd worden, u kreeg hierover geen bericht. Indien uw accoutn verwijderd is zult u een nieuwe account moeten aanmaken indien u in de toekomst gebruikt wil maken van de diensten op de site.

Logbestanden: Logbestanden van mijn hostingprovider worden maximaal 5 dagen op hun server bewaard.

Google Analytics:
Gegevens verkregen uit Google analytics worden maximaal 14maanden door Google analytics bewaard.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on
Websitebezoekers kunnen voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Google heeft daartoe de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld.
Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert u de add-on voor uw webbrowser. De Google Analytics Opt-out Add-on is compatibel met Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera. De add-on voor afmelding moet kunnen worden geladen en uitgevoerd in uw browser om correct te functioneren. Voor Internet Explorer moeten indirecte cookies zijn ingeschakeld.

Hier leest u meer over hoe u zich kunt afmelden en hoe u de add-on correct installeert.

Google Analytics Opt-out

PRAKTIJK / THERAPIE:
persoonsgegevens verzameld tijdens intake en het voeren van een dossier worden 7 jaar bewaard.Tenzij de client of wettelijke vertegenwoordiger vraagt om het dossier te vernietigen.
Het voeren van een dossier is noodzakelijk om behandeling te bepalen, voortgang van behandeling te monitoren, te facturen, Bij visitatie door de beroepsvereniging moet gecontroleert kunnen worden,welke werkwijze gehanteert wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massage- en Reiki Praktijk Licorne verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.( Het is mogelijk dat Massage- en Reiki Praktijk Licorne uw NAW en Contactgegevens met post en pakketdiensten deelt zodat uw bestelling geleverd kan worden.)Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Massage- en Reiki Praktijk Licorne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massage- en Reiki Praktijk Licorne gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Massage- en Reiki Praktijk Licorne gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. de tracking cookies zijn afkomstig van Google analytics en van Bol.com advertenties / product links.
Voor meer informatie hoe Google of Bol.com met de verkregen informatie omgaan verwijst ik naar hun privacyverklaring.

Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geinformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen ( bv een adblocker te installeren) dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massage- en Reiki Praktijk Licorne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nullreikilicorne.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Massage en Reiki Praktijk Licorne wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik uw persoonsgegevens beveiligt

Massage- en Reiki Praktijk Licorne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@nullreikilicorne.nl
Social media

Informatie en nieuwtjes zijn ook terug te vinden op mijn socialmediakanalen. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Ik maak gebruik van de volgende socialmediakanalen:
Google+
Facebook

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ten alle tijde worden gewijzigd. Ik raad u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van het meest recente privacybeleid.

Contactgegevens

Massage- en Reiki Praktijk Licorne
T.a.v. S. Hiffens
Hoeckenburg 15
6825 KM Arnhem
Tel.0622140307
E: info@nullreikilicorne.nl
W: reikilicorne.nl

Deel deze pagina:
x logo
pinterest logo
linkedin logo