In 1982 komen Phyllis en een paar reiki-meesters op Hawai bijeen om de nagedachtenis van Hawaya te eren. Tijdens deze bijeenkomst spreken ze af dat ze elkaar ieder jaar zullen ontmoeten. In 1983 op de tweede bijeenkomst wordt de Reiki Alliance gesticht en wordt Phyllis tot Grootmeesteres in directe spirituele lijn van Mikao Usui, Chujiro Hayashi en Hawaya Takata benoemd.

De Reiki Alliance heeft als doel de leraren van de Usui-systeem van natuurlijke genezing te ondersteunen, naar de richtlijnen van Dr. Usui te werken, en ons te leren ons in te spannen om naar zijn regels te leven. Men kan regelmatig aan bijscholing en meestercongressen deelnemen ten einde de persoonlijke en spirituele groei te verdiepen. Om de ethische principes van het Usui-systeem van Reiki op een verantwoordelijke en harmonieuze manier toe te passen, geven wij onze innerlijke kennis door op de eerste- en tweedegraadsseminars en in de meesteropleidingen. De Reiki Alliance heeft geen winstoogmerk en financiert de eigen organisatie en haar andere werk dankzij bijdragen van leden en donateurs. De Reiki Alliance ondersteunt projecten over de hele wereld, onder andere in India, Portugal, Roemenië, Polen, Rusland en Zuid-Afrika, die tot doel hebben mensen met de geneeskracht van Reiki te dienen.

In 1988 geeft Phyllis haar zegen en mandaat aan andere reiki-meesters om inwijdingen tot het meesterschap te verrichten. Voor deze zware verantwoordelijkheid is wel vereist dat men minimaal drie jaar in het Usui systeem of Reiki healing is onderwezen, men het systeem in zijn leven heeft geïntegreerd en praktijkervaringen heeft opgedaan als reiki-meesters.